SALGSVILKÅR

 

Disse generelle salgsbetingelsene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelder for ethvert kjøp gjort av en fysisk person (heretter kalt "KUNDEN") på nettstedet https://www.ivoirechaussures.com/nn/ (heretter kalt "SIDEN") med GEOSEB, SNC registrert i handels- og selskapsregisteret 498976646 under nummer 498976646, med forretningskontor i 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES, Frankrike Tlf.:0787157068, e-post: ivoire@ivoirechaussures.com (heretter kalt "SELGEREN").

VIKTIG

Enhver bestilling på nettstedet innebærer nødvendigvis KUNDENS uforbeholdne aksept av disse generelle betingelsene.

ARTIKKEL 1. DEFINISJONER

Begrepene som brukes nedenfor har, i disse generelle betingelsene, følgende betydning:

  • "KUNDE" : utpeker medkontrahenten til SELGER, som garanterer å ha kvaliteten til forbrukeren som definert av fransk lov og rettspraksis. Som sådan er det uttrykkelig gitt at KLIENTEN handler utenfor enhver vanlig eller kommersiell aktivitet.
  • "LEVERINGS" : refererer til den første presentasjonen av PRODUKTENE bestilt av KLIENT til leveringsadressen som er angitt ved bestilling.
  • "PRODUKTER" : refererer til alle produktene tilgjengelig på SIDEN.
  • «TERRITORIE» : refererer til Metropolitan FRANCE (unntatt DOM/TOM).

ARTIKKEL 2. FORMÅL

Disse generelle betingelsene regulerer SELGERS salg til sine KUNDER av PRODUKTENe.

KLIENTEN er tydelig informert og erkjenner at SIDEN er rettet mot forbrukere og at fagfolk må kontakte salgsavdelingen til SELGER for å dra nytte av separate kontraktsmessige betingelser.

ARTIKKEL 3. GODKJENNING AV DE GENERELLE BETINGELSER

KUNDEN forplikter seg til å lese disse generelle vilkårene nøye og godta dem, før han går videre til betaling av en bestilling av PRODUKTER plassert på SIDEN.

Disse generelle betingelsene er referert til nederst på hver side av SIDEN ved hjelp av en lenke og må konsulteres før du legger inn bestillingen. KUNDEN oppfordres til å lese, laste ned, skrive ut de generelle betingelsene og beholde en kopi.

SELGER anbefaler KLIENT å lese de generelle betingelsene for hver ny bestilling, den siste versjonen av de nevnte betingelsene gjelder for enhver ny bestilling av PRODUKTER.

Ved å klikke på den første knappen for å legge inn bestillingen og deretter på den andre for å bekrefte bestillingen, erkjenner KUNDEN å ha lest, forstått og akseptert de generelle betingelsene uten begrensning eller betingelser.

ARTIKKEL 4. KJØP AV PRODUKTER PÅ SIDEN

For å kunne kjøpe et PRODUKT må KUNDEN være minst 18 år gammel og ha rettslig handleevne eller, hvis han er mindreårig, kunne begrunne samtykke fra sine juridiske representanter.

KUNDEN vil bli bedt om å gi informasjon som gjør at han kan identifiseres ved å fylle ut skjemaet som er tilgjengelig på SIDEN. Tegnet (*) indikerer de obligatoriske feltene som må fylles ut for at KUNDENS bestilling skal behandles av SELGER. KUNDEN kan sjekke statusen til bestillingen sin på SIDEN. Sporing av LEVERINGER kan, der det er hensiktsmessig, utføres ved hjelp av online sporingsverktøyene til visse transportører. KUNDEN kan også kontakte salgsavdelingen til SELGER når som helst via e-post, på adressen ivoire@ivoirechaussures.com, for å få informasjon om statusen til bestillingen hans.

Informasjonen som KUNDEN gir til SELGER ved bestilling må være fullstendig, nøyaktig og oppdatert. SELGER forbeholder seg retten til å be KLIENT om å bekrefte, ved hjelp av passende midler, hans identitet, hans kvalifisering og informasjonen som er kommunisert.

ARTIKKEL 5. BESTILLINGER

         Artikkel 5.1 Produktenes egenskaper

SELGER forplikter seg til å presentere de vesentlige egenskapene til PRODUKTENe (på informasjonsarkene som er tilgjengelige på SIDEN) og den obligatoriske informasjonen som KLIENT må motta i henhold til gjeldende lov.

KUNDEN forplikter seg til å lese denne informasjonen nøye før du legger inn en bestilling på SIDEN.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt på SIDEN, er alle PRODUKTER som selges av SELGER nye og samsvarer med gjeldende europeisk lovgivning og standardene som gjelder i Frankrike.

         Avsnitt 5.2. Bestillingsprosedyre

PRODUKTbestillinger legges direkte på SIDEN. For å legge inn en bestilling, må KUNDEN følge trinnene beskrevet nedenfor (vær imidlertid oppmerksom på at avhengig av KUNDENS startside, kan trinnene variere noe).

                  5.2.1. Utvalg av PRODUKTER og kjøpsmuligheter

KUNDEN må velge PRODUKT(er) etter eget valg ved å klikke på de(n) aktuelle PRODUKT(ene) og velge ønskede egenskaper og mengde. Når PRODUKTET er valgt, legges PRODUKTET i KUNDENS kurv. Sistnevnte kan så legge i kurven så mange PRODUKTER han ønsker.

                  5.2.2. Ordrene

Når PRODUKTENE er valgt og lagt i kurven deres, må KUNDEN klikke på kurven og kontrollere at innholdet i bestillingen deres er korrekt. Dersom KUNDEN ennå ikke har gjort det, vil han bli bedt om å identifisere seg eller registrere seg.

Når KUNDEN har validert innholdet i handlekurven og har identifisert/registrert seg, vil et automatisk utfylt elektronisk skjema vises for dem som oppsummerer prisen, gjeldende avgifter og, der det er aktuelt, fraktkostnader.

KUNDEN oppfordres til å sjekke innholdet i bestillingen sin (inkludert antall, egenskaper og referanser til de bestilte PRODUKTENe, faktureringsadressen, betalingsmåten og prisen) før han validerer innholdet.

KUNDEN kan deretter gå videre til betaling av PRODUKTENe ved å følge instruksjonene som vises på SIDEN og gi all nødvendig informasjon for fakturering og LEVERING av PRODUKTER. Når det gjelder PRODUKTER som alternativer er tilgjengelige for, vises disse spesifikke referansene når de riktige alternativene er valgt. Bestillinger som legges inn må inneholde all informasjon som er nødvendig for riktig behandling av bestillingen.

KUNDEN må også velge den valgte leveringsmetoden.

                  5.2.3. Kvittering for mottak

Når alle trinnene beskrevet ovenfor er fullført, vises en side på SIDEN for å bekrefte mottak av KLIENTens bestilling. En kopi av mottaksbekreftelsen av bestillingen sendes automatisk til KUNDEN på e-post, forutsatt at e-postadressen som er kommunisert via registreringsskjemaet er korrekt .

SELGER sender ingen ordrebekreftelse per post eller faks.

                  5.2.4. Fakturering

Under bestillingsprosessen må KUNDEN legge inn nødvendig informasjon for fakturering (tegnet (*) vil indikere de obligatoriske feltene som må fylles ut for at KUNDENS bestilling skal behandles av SELGER).

KUNDEN må spesielt tydelig angi all informasjon knyttet til LEVERINGEN, spesielt den nøyaktige adressen til LEVERING, samt eventuell tilgangskode til LEVERINGsadressen.

KUNDEN må også spesifisere hvilket betalingsmiddel som er valgt.

Verken bestillingsskjemaet som KUNDEN oppretter på nett, eller mottaksbekreftelsen som SELGER sender til KUNDEN på e-post, utgjør en faktura. Uavhengig av bestilling eller betalingsmetode som brukes, vil KLIENT motta den originale fakturaen ved LEVERING av PRODUKTENe, inne i pakken.

         5.3. Dato for bestillingen

Datoen for bestillingen er datoen da SELGER bekrefter mottak av bestillingen online. Fristene som er angitt på SIDEN begynner ikke å løpe før denne datoen.

         5.4. Pris

For alle PRODUKTER vil KUNDEN finne på NETTSTEDEN prisene vist i euro alle avgifter inkludert, samt gjeldende leveringskostnader (avhengig av vekten på pakken, unntatt emballasje og gaver, LEVERINGSadressen og transportøren eller valgt modus for transportere).

Prisene inkluderer spesielt merverdiavgift (MVA) etter satsen som gjelder på bestillingsdatoen. Enhver endring av gjeldende pris kan påvirke prisen på PRODUKTENe fra datoen for ikrafttredelse av den nye prisen.

Den gjeldende momssatsen er uttrykt som en prosentandel av verdien av det solgte PRODUKTET.

Prisene til SELGERs leverandører kan endres. Følgelig kan prisene som er angitt på SIDEN endres. De kan også endres ved spesialtilbud eller salg.

Prisene som er oppgitt er gyldige, med unntak av grov feil. Den gjeldende prisen er den som er angitt på SIDEN på datoen da bestillingen er plassert av KLIENT.

         5.5. Tilgjengelighet av PRODUKTER

Fagpersonen forplikter seg til å levere PRODUKTET på datoen eller innen den fristen som er oppgitt til KLIENT, med mindre partene har avtalt noe annet.

Utilgjengeligheten til et PRODUKT er i prinsippet angitt på siden til det aktuelle PRODUKTET. KUNDER kan også bli informert om lagerbeholdning av et PRODUKT av SELGER.

I alle fall, hvis utilgjengeligheten ikke ble indikert på tidspunktet for bestillingen, forplikter SELGER seg til å informere KUNDEN uten forsinkelse dersom PRODUKTET er utilgjengelig.

I tilfelle et PRODUKT er utilgjengelig, kan SELGER, og dersom partene er enige, tilby et alternativt PRODUKT av tilsvarende kvalitet og pris, akseptert av KUNDEN.

Hvis KUNDEN bestemmer seg for å kansellere sin bestilling for utilgjengelige PRODUKTER, vil han få tilbakebetaling av alle beløp som er betalt for de utilgjengelige PRODUKTENe senest tretti (30) dager etter betaling.

ARTIKKEL 6. ANGRERETT

Vilkårene for angreretten er gitt i "angrerettspolitikken", policyen tilgjengelig i Vedlegg 1 dette og tilgjengelig nederst på hver side av SIDEN via en hypertekstlenke.

ARTIKKEL 7. BETALING

         7.1. Betalingsmåter

KUNDEN kan betale for sine PRODUKTER online på NETTSIDEN ved å bruke midlene som tilbys av SELGER.

KUNDEN garanterer SELGER at han har alle autorisasjoner som kreves for å bruke det valgte betalingsmidlet.

SELGER vil ta alle nødvendige tiltak for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til dataene som overføres online som en del av online betalingen på SIDEN.

Det er spesifisert i denne forbindelse at all betalingsinformasjon oppgitt på SIDEN overføres til SIDENs bank og ikke behandles på SIDEN.

         7.2. Betalingsdato

Ved en enkelt betaling med kredittkort, vil KLIENTens konto bli belastet så snart bestillingen for PRODUKTER er plassert på SIDEN.

Ved delvis LEVERING vil totalbeløpet tidligst bli belastet KUNDENS konto når første pakke sendes. Hvis KUNDEN bestemmer seg for å kansellere sin bestilling for utilgjengelige PRODUKTER, vil tilbakebetalingen skje i samsvar med siste avsnitt i artikkel 5.5 i disse Generelle vilkårene.

         7.3. For sen eller nektet betaling

Hvis banken nekter å debitere et kort eller andre betalingsmidler, må KUNDEN kontakte SELGERS kundeservice for å betale for bestillingen med andre gyldige betalingsmidler.

I tilfelle det, uansett grunn, motstand, avslag eller annet, overføring av pengestrømmen som KLIENT skylder, viser seg umulig, vil bestillingen bli kansellert og salget automatisk avsluttet.

ARTIKKEL 8. BEVIS OG ARKIVERING

Enhver kontrakt inngått med KUNDEN som tilsvarer en bestilling på et beløp større enn 120 euro inkludert skatt, vil bli arkivert av SELGER i en periode på ti (10) år i samsvar med artikkel L. 213-1 i forbrukerloven.

SELGER samtykker i å arkivere denne informasjonen for å overvåke transaksjoner og produsere en kopi av kontrakten på KUNDENS forespørsel.

I tilfelle en tvist vil SELGER ha muligheten til å bevise at dets elektroniske sporingssystem er pålitelig og at det garanterer transaksjonens integritet.

ARTIKKEL 9. OVERDRAGELSE AV EIERSKAP

SELGER forblir eieren av PRODUKTENE som leveres inntil deres fulle betaling av KLIENT.

Bestemmelsene ovenfor utelukker ikke overføring til KLIENT, på tidspunktet for mottak av ham, eller av en tredjepart utpekt av ham annen enn transportøren, av risikoen for tap eller skade på PRODUKTENe som er underlagt reservasjonen. samt risikoen for skader de kan forårsake.

ARTIKKEL 10. LEVERING

Metodene for LEVERING av PRODUKTENe er angitt i "leveringspolicyen" det henvises til i Vedlegg 2 dette og tilgjengelig nederst på hver side av SIDEN via en hypertekstlenke.

ARTIKKEL 11. EMBALLASJE

PRODUKTENE vil bli pakket i samsvar med gjeldende transportstandarder, for å garantere maksimal beskyttelse for PRODUKTENe under LEVERING. KUNDER forplikter seg til å respektere de samme standardene når de returnerer PRODUKTER under betingelsene angitt i Vedlegg 1 – Avbestillingsregler.ARTIKKEL 12. GARANTIER


Bortsett fra de kommersielle garantiene som SELGER kan tilby for visse PRODUKTER, drar alle kunder fordel av "lovlige" garantier for alle PRODUKTENe, som er beskrevet nedenfor, i samsvar med artikkel L.111-1 i forbrukskoden

Avsnitt 12.1. Samsvarsgaranti

Artikkel L. 217-4 i forbrukerloven : «Selgeren leverer varer som er i samsvar med kontrakten og er ansvarlig for enhver mangel på samsvar som eksisterer på leveringstidspunktet. Han er også ansvarlig for manglende samsvar som følge av emballasjen, monteringsanvisningen eller installasjonen når dette er pålagt ham etter kontrakten eller er utført på hans ansvar”.

Artikkel L.217-5 i forbrukerloven : "Varen er i samsvar med kontrakten: 1° Hvis den er egnet for den bruk som vanligvis forventes av en tilsvarende vare og, der det er aktuelt: - hvis den samsvarer med beskrivelsen gitt av selgeren og har de egenskaper som denne er presentert for kjøperen i form av en prøve eller modell; - hvis den har de egenskapene som en kjøper med rette kan forvente gitt offentlige uttalelser fra selgeren, produsenten eller hans representant, spesielt i reklame eller merking; 2° Eller hvis den har de kjennetegn som er definert ved gjensidig avtale av partene eller er egnet for enhver spesiell bruk som kjøperen ønsker, brakt til selgerens kjennskap og som sistnevnte har akseptert."

SELGER vil sannsynligvis være ansvarlig for mangler i samsvar som eksisterer på leveringstidspunktet og mangler i samsvar som følge av emballasjen, monteringsanvisningen eller installasjonen når dette er belastet ham eller er utført på hans ansvar.

Handlingen som følge av mangelen på samsvar er foreskrevet av to (2) år fra levering av PRODUKTET (Artikkel L.217-12 i forbrukerloven)

I tilfelle mangel på samsvar, kan KUNDEN etter eget valg be om erstatning eller reparasjon av PRODUKTET. Imidlertid, hvis kostnadene ved KUNDENS valg er åpenbart uforholdsmessige i forhold til det andre mulige alternativet, gitt verdien av PRODUKTET eller viktigheten av defekten, kan SELGER fortsette med en refusjon, uten å følge alternativet valgt av kunden.

I tilfelle utskifting eller reparasjon er umulig, forplikter SELGER seg til å refundere prisen på PRODUKTET innen tretti (30) dager etter mottak av det returnerte PRODUKTET og i bytte mot retur av PRODUKTET av KUNDEN til følgende adresse 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.

Til slutt er KUNDEN fritatt fra å fremlegge bevis på at PRODUKTET ikke er i samsvar i løpet av de tjuefire (24) månedene etter levering av PRODUKTET bortsett fra brukte varer som denne perioden er satt til seks ( 6 måneder. (Artikkel L. 217-7 i forbrukerloven).

Det er spesifisert at denne juridiske garantien for samsvar gjelder uavhengig av den kommersielle garantien som gis, der det er aktuelt, på PRODUKTENE.

Avsnitt 12.2. Garanti mot skjulte feil

SELGER er bundet av garantien for skjulte defekter ved det solgte PRODUKTET som gjør det uegnet for den bruken det er beregnet på, eller som reduserer denne bruken så mye at KUNDEN ikke ville ha anskaffet det, eller ikke ville gitt det enn en mindre pris, hvis han hadde kjent dem. (Artikkel 1641 i Civil Code)

Denne garantien lar KUNDEN som kan bevise eksistensen av en skjult defekt velge mellom refusjon av prisen på PRODUKTET dersom det returneres og refusjon av deler av prisen, dersom PRODUKTET ikke returneres.

I tilfelle utskifting eller reparasjon er umulig, forplikter SELGER seg til å refundere prisen på PRODUKTET innen tretti (30) dager etter mottak av det returnerte PRODUKTET og i bytte mot retur av PRODUKTET av KUNDEN til følgende adresse 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES. Saken som er et resultat av avvisende mangler må reises av KLIENT innen to (2) år etter oppdagelsen av mangelen. (Avsnitt 1 i artikkel 1648 i Civil Code)

ARTIKKEL 13. ANSVAR

Ansvaret til SELGER kan ikke i noe tilfelle pådras i tilfelle manglende eller dårlig oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene som kan tilskrives KUNDEN, spesielt når han legger inn bestillingen hans.

SELGER kan ikke holdes ansvarlig, eller anses å ha mislyktes i henhold til dette, for noen forsinkelse eller manglende ytelse, når årsaken til forsinkelsen eller manglende ytelse er knyttet til et tilfelle av force majeure som definert i rettspraksis. Franske domstoler og domstoler. .

Det er også spesifisert at SELGER ikke kontrollerer nettsidene som er direkte eller indirekte knyttet til SIDEN. Følgelig utelukker den alt ansvar for informasjonen som er publisert deri. Lenker til tredjeparts nettsteder er kun gitt for informasjonsformål, og det gis ingen garanti for innholdet.

ARTIKKEL 14. FORCE MAJEURE


Ansvaret til SELGER kan ikke implementeres dersom manglende gjennomføring eller forsinkelse i utførelsen av en av forpliktelsene beskrevet i disse GCS skyldes et tilfelle av force majeure.

Det foreligger force majeure i kontraktsforhold når en hendelse utenfor skyldnerens kontroll, som ikke med rimelighet kunne vært forutsett på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten og hvis virkninger ikke kan unngås ved passende tiltak, hindrer oppfyllelsen av sin forpliktelse av skyldneren.

Hvis hindringen er midlertidig, suspenderes oppfyllelsen av forpliktelsen med mindre den resulterende forsinkelsen rettferdiggjør oppsigelse av kontrakten. Hvis hindringen er endelig, avsluttes kontrakten automatisk og partene frigjøres fra sine forpliktelser i henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 1351 og 1351-1 i Civil Code.

Som sådan kan SELGERs ansvar ikke engasjeres spesielt i tilfelle et angrep fra datahackere, utilgjengelighet av materialer, forsyninger, reservedeler, personlig eller annet utstyr, avbrudd i elektroniske kommunikasjonsnettverk, samt i tilfelle av forekomsten av en omstendighet eller hendelse utenfor SELGERS kontroll som inntreffer etter inngåelsen av GCS og forhindrer gjennomføringen under normale forhold.

Det er spesifisert at KUNDEN i en slik situasjon ikke kan kreve betaling av noen form for kompensasjon og ikke kan reise søksmål mot SELGER.

I tilfelle forekomsten av en av de nevnte hendelsene, vil SELGER bestrebe seg på å informere KUNDEN så snart som mulig.

ARTIKKEL 15. PERSONOPPLYSNINGER

SELGER samler inn personopplysninger om sine KUNDER på SIDEN, inkludert gjennom informasjonskapsler. KUNDER kan deaktivere informasjonskapsler ved å følge instruksjonene fra nettleseren deres.

Dataene som samles inn av SELGER brukes til å behandle bestillinger plassert på SIDEN, administrere KUNDENS konto, analysere bestillinger og, hvis KUNDEN uttrykkelig har valgt dette alternativet, sende ham kommersielle prospekteringsbrev, nyhetsbrev, kampanjetilbud og/eller informasjon om spesialtilbud. salg, med mindre KUNDEN ikke lenger ønsker å motta slik kommunikasjon fra SELGER.

KLIENTENS data holdes konfidensielt av SELGER for formålet med kontrakten, dens utførelse og i samsvar med loven.

KUNDER kan melde seg av når som helst ved å gå inn på kontoen deres eller ved å klikke på hypertekstlenken som er gitt for dette formålet nederst i hvert tilbud mottatt på e-post.

Dataene kan kommuniseres, helt eller delvis, til SELGERs tjenesteleverandører som er involvert i bestillingsprosessen. For kommersielle formål kan SELGER overføre navn og kontaktinformasjon til sine KUNDER til sine forretningspartnere, forutsatt at de uttrykkelig har gitt sitt forhåndssamtykke ved registrering på SIDEN.

SELGER vil spesifikt spørre KUNDER om de ønsker at deres personlige data skal avsløres. KUNDER kan ombestemme seg når som helst ved å kontakte SELGER. SELGER kan også spørre sine KUNDER om de ønsker å motta kommersielle henvendelser fra sine partnere.

I samsvar med lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheter og forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av naturlige personer på med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike data, og oppheving av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation kjent som GDPR), sikrer SELGER implementeringen av rettighetene til de berørte personer.

Det minnes om at KUNDEN hvis personopplysninger behandles drar nytte av rettighetene til tilgang, retting, oppdatering, portabilitet og sletting av opplysninger om ham, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 39 og 40 i den endrede databeskyttelsesloven, og bestemmelsene av artikkel 15, 16 og 17 i den generelle europeiske forordningen om beskyttelse av personer (GDPR).

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 38 i den endrede databeskyttelsesloven og bestemmelsene i artikkel 21 i GDPR, kan KUNDEN også, av legitime grunner, motsette seg behandling av data som angår ham, uten grunn og uten kostnader.

KUNDEN kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-post til adressen: ivoire@ivoirechaussures.com eller ved å sende et brev til 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.

Det er presisert at KUNDEN skal kunne bevise sin identitet, enten ved å skanne et identitetsdokument, eller ved å sende SELGER en kopi av sitt identitetsdokument.
ARTIKKEL 16. KLAGER

SELGER gir KUNDEN en "kundetelefontjeneste" på følgende nummer: 0787157068 (nummer uten tilleggsavgift). Enhver skriftlig klage fra KUNDEN må sendes til følgende adresse: 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.ARTIKKEL 17. IMMATERIELL EIENDOM

Alle visuelle og lydelementer på SIDEN, inkludert den underliggende teknologien som brukes, er beskyttet av opphavsrett, varemerke og/eller patentlovgivning.

Disse elementene er den eksklusive eiendommen til SELGER. Enhver person som publiserer et nettsted og ønsker å opprette en direkte hypertekstlenke til SIDEN, må be om skriftlig tillatelse til SELGER.

Denne autorisasjonen fra SELGER vil ikke i noe tilfelle bli gitt definitivt. Denne lenken må fjernes på forespørsel fra SELGER. Hypertekstlenker til SIDEN som bruker teknikker som innramming eller innsetting av hypertekstlenker (in-line-lenker) er strengt forbudt.

Enhver representasjon eller reproduksjon, fullstendig eller delvis, av SIDEN og dens innhold, på noen måte, uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra SELGER, er forbudt og vil utgjøre en overtredelse som kan straffes i henhold til artiklene L.335-2 og følgende. og artikler L.713-1 og følgende i åndsverkloven.

Aksept av disse vilkårene innebærer at KLIENTEN anerkjenner SELGERs immaterielle rettigheter og en forpliktelse til å respektere dem.

ARTIKKEL 18. GYLDIGHETEN AV DE GENERELLE VILKÅRENE

Enhver endring av gjeldende lovgivning eller forskrifter, eller enhver avgjørelse fra en kompetent domstol som ugyldiggjør en eller flere klausuler i disse generelle betingelsene, kan ikke påvirke gyldigheten av disse generelle betingelsene. En slik endring eller avgjørelse gir på ingen måte KUNDER fullmakt til å se bort fra disse generelle vilkårene.

Alle betingelser som ikke er uttrykkelig behandlet her, vil bli styrt i samsvar med bruken av detaljhandelssektoren for enkeltpersoner, for selskaper som har registrert kontor i Frankrike.Artikkel 19. ENDRING AV DE GENERELLE BETINGELSER

Disse generelle betingelsene gjelder for alle kjøp gjort online på SIDEN, så lenge SIDEN er tilgjengelig online.

De generelle betingelsene er nøyaktig datert og kan endres og oppdateres av SELGER når som helst. De gjeldende generelle vilkårene er de som er i kraft på tidspunktet for bestillingen.

Endringer i vilkårene og betingelsene vil ikke gjelde for PRODUKTER som allerede er kjøpt.Artikkel 20. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

DISSE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER SAMT FORHOLDET MELLOM KUNDEN OG SELGEREN ER REGLERET AV FRANSK LOV

I TILFELLE AV TVIST, VIL BARE DE FRANSKE DOMSTOLENE HAVE KOMPETENT JURISDIKSJON.

Men før enhver anke til voldgifts- eller statsdommeren, inviteres kunden til å kontakte SELGERs klageavdeling.

Dersom det ikke oppnås enighet eller hvis KUNDEN rettferdiggjør på forhånd å ha forsøkt å løse sin tvist direkte med SELGER ved en skriftlig klage, vil en valgfri meklingsprosedyre bli foreslått, utført i en ånd av lojalitet og god tro for å nå en minnelig avtale når det oppstår en tvist knyttet til denne kontrakten, inkludert dens gyldighet.

For å starte denne meklingen kan KLIENT kontakte SELGERs formidler: , hvis kontaktinformasjon er: og som kan legges inn via denne lenken: .

Parten som ønsker å gjennomføre meklingsprosessen må først informere den andre parten ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse, med angivelse av konfliktens elementer.

Mekling er ikke obligatorisk, KUNDEN eller SELGER kan trekke seg fra prosessen når som helst.

I TILFELLE AT MEGLING MISLYKES ELLER IKKE ER FORESIKTET, VIL TVISTEN SOM KAN GÅ OPP TIL MEGLING BLI OVERLEIT TIL DEN KOMPETENTE JURISDIKSJONEN SOM ER NEVNT OVENFOR.VEDLEGG 1

UTTREKKEPOLITIK

Prinsippet for tilbaketrekning

KUNDEN har i prinsippet rett til å angre ved å returnere eller returnere PRODUKTET til SELGER.

For dette må PRODUKTET returneres eller returneres uten unødig forsinkelse, og senest innen fjorten (14) dager etter kommunikasjonen av sin beslutning om å trekke seg, med mindre SELGER tilbyr å gjenopprette PRODUKTET selv.

Angrefrist

I samsvar med artikkel L.221-18 i forbrukerkoden, utløper angrefristen fjorten (14) dager etter dagen da KLIENTEN, eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av KLIENTEN, tar fysisk besittelse av PRODUKT.

I tilfelle KUNDEN har bestilt flere PRODUKTER via en enkelt bestilling som gir opphav til flere LEVERINGER (eller ved en bestilling på ett enkelt PRODUKT levert i flere partier), vil angrefristen utløpe fjorten (14) dager etter dagen som KLIENT, eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av KLIENT, tar fysisk besittelse av det sist leverte PRODUKTET.

Hvis KUNDENS bestilling gjelder flere PRODUKTER og disse PRODUKTENe leveres separat, utløper angrefristen fjorten (14) dager etter dagen da KUNDEN, eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av KUNDEN, tar fysisk besittelse av det siste PRODUKTET.

Melding om angrerett

For å utøve sin angrerett og i samsvar med artikkel L.221-21 i forbrukerloven, må KUNDEN varsle sin beslutning om å angre ved hjelp av en utvetydig erklæring (for eksempel brev sendt med post, faks eller e-post ) til: 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES eller ivoire@ivoirechaussures.com.

Han kan også bruke skjemaet nedenfor:

ANGRE SKJEMA
Til oppmerksomhet til: GEOSEB

SELGERs telefonnummer: 0787157068
SELGERs faksnummer:
E-postadresse til SELGER*:

Jeg varsler deg herved om at jeg trekker meg fra kontrakten knyttet til salget av PRODUKTET nedenfor:

PRODUKTreferanse
Fakturanummer:
Innkjøpsordrenummer:
- Bestilt [________________]/mottatt [________________]
- Benyttede betalingsmidler:
- Navn på KLIENT og, hvis aktuelt, mottakeren av bestillingen:
- KUNDEadresse:
- Leveringsadresse :

- KUNDENS signatur (bortsett fra ved overføring via e-post)

-Dato


For at angrefristen skal respekteres, må KUNDEN sende sin kommunikasjon knyttet til utøvelsen av angreretten før angrefristens utløp.

Effekter av tilbaketrekning

Ved tilbaketrekking fra KUNDEN, forplikter SELGER seg til å tilbakebetale alle betalte beløp, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som eventuelt oppstår fra KUNDENS valg av en annen leveringsmetode enn standard leveringsmetode som tilbys av SELGER) uten unødig forsinkelse og i alle fall senest fjorten (14) dager fra dagen da SELGER mottar det returnerte PRODUKTET.(Artikkel L.221-24 i forbrukerloven).

SELGER vil foreta tilbakebetalingen ved å bruke samme betalingsmiddel som KLIENTEN som ble brukt for den første transaksjonen, med mindre KUNDEN uttrykkelig godtar en annen måte, i alle fall vil denne refusjonen ikke medføre noen kostnader for kunden.

SELGER er ikke pålagt å refundere tilleggskostnadene dersom KUNDEN uttrykkelig har valgt en dyrere leveringsmåte enn standard leveringsmåte som tilbys av SELGER.

SELGER kan utsette refusjon til mottak av varene eller inntil KUNDEN har fremlagt bevis for forsendelse av varene, datoen beholdt å være den første av disse fakta.

Returvilkår

KUNDEN skal, uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller senest fjorten (14) dager etter kommunikasjon av sin beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten, returnere eiendommen til: Ivoire 4 rue Royale 74000 ANNECY.

Denne fristen anses å ha blitt overholdt dersom KUNDEN returnerer varene før utløpet av den fjorten (14) dagers perioden.

Returgebyrer

KUNDEN må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

I tilfelle at PRODUKTETs vekt hindrer KUNDEN i å returnere dette PRODUKTET med posten, må KUNDEN bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Tilstanden til den returnerte varen

PRODUKTET skal returneres i henhold til instruksjonene til SELGER og inkluderer spesielt alt tilbehør som leveres, PRODUKTET skal oppbevares korrekt i original esken. Esken med produktet må være beskyttet av plastfilm eller pappemballasje slik at den originale esken ikke blir skadet med et fradrag på 10€ på refusjonen.

KUNDENS ansvar er kun engasjert med hensyn til verdiforringelse av varene som følge av andre manipulasjoner enn de som er nødvendige for å fastslå arten, egenskapene og funksjonen til dette PRODUKTET. Med andre ord, KUNDEN har muligheten til å teste PRODUKTET, men hans ansvar kan bli engasjert dersom han utfører andre manipulasjoner enn de som er nødvendige.

Utelukkelser fra angreretten

Angreretten er utelukket i følgende tilfeller:

- Levering av varer eller tjenester hvis pris avhenger av svingninger i finansmarkedet
- Levering av varer laget i henhold til KUNDENS spesifikasjoner eller tydelig personalisert
- Levering av varer som sannsynligvis vil forringes eller utløpe raskt
- Levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller programvare som har blitt frigjort etter levering
- Avis, tidsskrift, magasin (unntatt abonnementskontrakt)
- Ytelse av overnattingstjenester annet enn til boligformål, transport av varer, bilutleie, catering eller tjenester knyttet til fritidsaktiviteter dersom tilbudet gir en bestemt dato eller periode for utførelse
- Levering av varer som i sin natur er uatskillelig blandet med andre varer
- Leveranser av forseglede varer som ikke kan returneres av hensyn til helsevern eller hygiene og som har blitt frigjort av KUNDEN etter LEVERING
- levering av alkoholholdige drikkevarer hvis pris ble avtalt på tidspunktet for inngåelsen av salgskontrakten, hvis levering først kan skje etter 30 dager og hvis reelle verdi avhenger av svingninger i markedet utenfor SELGERS kontroll
- Levering av digitalt innhold som ikke er levert dematerialisert dersom utførelsen er påbegynt med uttrykkelig forhåndsavtale fra forbrukeren, som også har erkjent at han dermed vil miste angreretten
- kontrakter inngått på offentlig auksjonVEDLEGG 2

LEVERINGSPOLITIK

Leveringssone

Produktene som tilbys kan kun leveres til følgende land:
- Metropolitan France
- Andorra
- Monaco
- Belgia
- Luxemburg
- Tyskland
- Sveitsisk

Det er umulig å bestille for noen leveringsadresse utenfor disse LANDENE.

PRODUKTENE sendes til leveringsadressen(e) som KUNDEN har angitt under bestillingsprosessen.

Leveringstid

Fristene for utarbeidelse av en bestilling og deretter etablering av faktura, før utsendelse av PRODUKTER på lager er nevnt på SIDEN. Disse fristene inkluderer ikke helger eller helligdager.
FOR ALLE BESTILLINGER SOM INNEHOLDER FLERE VARER:
I tilfelle flere varer bestilles kan det oppstå en ekstra forsinkelse, vi må samle alle varene som er i forskjellige butikker i Frankrike for å kunne sende varene til deg i en enkelt pakke.

En elektronisk melding vil automatisk bli sendt til KUNDEN når PRODUKTENE sendes, forutsatt at den elektroniske adressen som vises i registreringsskjemaet er korrekt.

Leveringstider og kostnader

Under bestillingsprosessen indikerer SELGER til KUNDEN mulige leveringstider og formler for de kjøpte PRODUKTENe.

Fraktkostnader beregnes basert på leveringsmetode og LAND.
ADVARSEL, for leveranser i Sveits kan tollgebyrer påløpe.
Colissimo sporet mot signatur:
- Metropolitan France € 10,00
- Andorra 10,00€
- Monaco € 10,00
- Belgia €10,00
- Luxemburg € 10,00
- Tyskland 10,00€
- Sveits 10,00€
Chronopost:
- Metropolitan France € 13,00
- Andorra 13,00€
- Monaco € 13,00
- Belgia 13,00€
- Luxemburg € 13,00
- Tyskland 13,00€
- Sveits 15,00€
- Storbritannia 25,00 €
Chronopost relépunkt:
- Metropolitan France €6,00
Beløpet på disse kostnadene skal betales av KUNDEN i tillegg til prisen på PRODUKTENE som er kjøpt.
Detaljer om leveringstider og kostnader er detaljert på SIDEN.

I mangel av noen indikasjon eller avtale om leveringsdato, skal SELGER levere PRODUKTET uten unødig forsinkelse og senest tretti (30) dager etter inngåelsen av kontrakten. (Artikkel L.216-1 i forbrukerloven).

Leveringsvilkår

Pakken vil bli levert til KUNDEN mot underskrift og mot fremvisning av identitetsdokument.

Ved fravær vil en leveringsmelding bli overlatt til KUNDEN, slik at han kan hente pakken på postkontoret sitt.

LEVERINGSproblemer

KUNDEN blir informert om leveringsdatoen som er satt når han velger transportør, på slutten av online bestillingsprosedyren, før bestillingen bekreftes.

Det er spesifisert at leveranser vil skje innen tretti (30) dager maksimalt. Ellers må KUNDEN gi formell melding til SELGER om å levere innen rimelig tid og ved manglende levering innen denne tid kan han heve kontrakten.

SELGER vil refundere, uten unødig forsinkelse fra mottak av oppsigelsesbrevet, til KLIENT det totale beløpet som er betalt for PRODUKTER, avgifter og leveringskostnader inkludert, ved hjelp av samme betalingsmåte som KLIENT brukte for å kjøpe produkter.

SELGER er ansvarlig frem til levering av PRODUKTET til KLIENT. Det minnes om at KUNDEN har en frist på tre (3) dager til å varsle transportøren om eventuelle skader eller delvis tap observert under levering.
Ved retur av en uavhentet pakke eller en avvist pakke, vil SELGER ikke refundere fraktkostnadene til KUNDEN.