SALGSVILKÅR

 

Disse generelle salgsbetingelser (herefter benævnt "Generelle betingelser") gælder for ethvert køb foretaget af en fysisk person (i det følgende benævnt "KUNDEN") på webstedet https://www.ivoirechaussures.com/da/ (herefter benævnt "SIDE") med GEOSEB, SNC registreret i handels- og selskabsregistret 498976646 under nummer 498976646, med hjemsted i 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES, Frankrig Tlf.:0787157068, e-mail: ivoire@ivoirechaussures.com (herefter kaldet "SÆLGER").

VIGTIG

Enhver ordre afgivet på webstedet indebærer nødvendigvis KUNDENS uforbeholdne accept af disse generelle betingelser.

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

Nedenstående udtryk har i disse generelle betingelser følgende betydning:

  • "KUNDE" : udpeger SÆLGER's medkontrahent, som garanterer at have kvaliteten af forbrugeren som defineret i fransk lov og retspraksis. Som sådan er det udtrykkeligt forudsat, at KLIENTEN handler uden for enhver sædvanlig eller kommerciel aktivitet.
  • "LEVERINGS" : henviser til den første præsentation af PRODUKTERNE bestilt af KUNDEN til den leveringsadresse, der er angivet ved bestilling.
  • "PRODUKTER" : refererer til alle de produkter, der er tilgængelige på SIDE.
  • "TERRITORIUM" : refererer til Metropolitan FRANCE (eksklusive DOM/TOM).

ARTIKEL 2. FORMÅL

Disse generelle betingelser regulerer SÆLGERS salg til sine KUNDER af PRODUKTERNE.

KLIENTEN er tydeligt informeret og anerkender, at SIDE er rettet mod forbrugere, og at fagfolk skal kontakte SÆLGERS salgsafdeling for at drage fordel af separate kontraktmæssige betingelser.

ARTIKEL 3. ACCEPT AF DE GENERELLE BETINGELSER

KUNDEN forpligter sig til omhyggeligt at læse disse Generelle Betingelser og acceptere dem, før han går videre til betaling af en ordre af PRODUKTER placeret på SIDE.

Disse Generelle Betingelser henvises til nederst på hver side af WEBSTEDet ved hjælp af et link og skal konsulteres, før ordren afgives. KUNDEN opfordres til omhyggeligt at læse, downloade, udskrive de generelle betingelser og opbevare en kopi.

SÆLGER råder KUNDEN til at læse de Generelle Betingelser for hver ny ordre, den seneste version af de nævnte Betingelser gælder for enhver ny ordre af PRODUKTER.

Ved at klikke på den første knap for at afgive ordren og derefter på den anden knap for at bekræfte den nævnte ordre, anerkender KUNDEN at have læst, forstået og accepteret de Generelle Betingelser uden begrænsning eller betingelser.

ARTIKEL 4. KØB AF PRODUKTER PÅ SIDEN

For at kunne købe et PRODUKT skal KUNDEN være mindst 18 år gammel og have den juridiske handleevne eller, hvis han er mindreårig, være i stand til at begrunde samtykke fra sine juridiske repræsentanter.

KUNDEN vil blive bedt om at give oplysninger, der gør det muligt for ham at blive identificeret ved at udfylde formularen, der er tilgængelig på SIDE. Tegnet (*) angiver de obligatoriske felter, der skal udfyldes, for at KUNDENS ordre kan behandles af SÆLGER. KUNDEN kan kontrollere status for sin ordre på SIDE. Sporing af LEVERINGER kan, hvor det er relevant, udføres ved hjælp af online-sporingsværktøjer fra visse transportører. KUNDEN kan også til enhver tid kontakte SÆLGERS salgsafdeling via e-mail på adressen ivoire@ivoirechaussures.com for at få oplysninger om status for hans ordre.

De oplysninger, som KUNDEN giver til SÆLGER ved afgivelse af en ordre, skal være fuldstændige, nøjagtige og opdaterede. SÆLGER forbeholder sig retten til at bede KUNDEN om på enhver passende måde at bekræfte hans identitet, hans berettigelse og de kommunikerede oplysninger.

ARTIKEL 5. KENDELSER

         Artikel 5.1 Produktets egenskaber

SÆLGER forpligter sig til at præsentere PRODUKTERNES væsentlige egenskaber (på de informationsblade, der er tilgængelige på WEBSTED) og de obligatoriske oplysninger, som KUNDEN skal modtage i henhold til gældende lovgivning.

KUNDEN forpligter sig til at læse disse oplysninger omhyggeligt, før de afgiver en ordre på SIDE.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på WEBSTEDET, er alle PRODUKTER, der sælges af SÆLGER, nye og overholder den gældende europæiske lovgivning og de gældende standarder i Frankrig.

         Afsnit 5.2. Bestillingsprocedure

PRODUKTbestillinger afgives direkte på SIDE. For at afgive en ordre skal KUNDEN følge nedenstående trin (bemærk dog, at trinene kan afvige lidt afhængigt af KUNDENS startside).

                  5.2.1. Udvalg af PRODUKTER og købsmuligheder

KUNDEN skal vælge det/de PRODUKT(er) efter eget valg ved at klikke på det/de pågældende PRODUKT(er) og vælge de ønskede egenskaber og mængder. Når PRODUKTET er valgt, lægges PRODUKTET i KUNDENS kurv. Sidstnævnte kan så tilføje så mange PRODUKTER i sin kurv, som han ønsker.

                  5.2.2. Ordre:% s

Når PRODUKTERNE er udvalgt og lagt i deres kurv, skal KUNDEN klikke på kurven og kontrollere, at indholdet af deres ordre er korrekt. Hvis KUNDEN endnu ikke har gjort det, vil han blive bedt om at identificere sig eller registrere sig.

Når KUNDEN har valideret indholdet af kurven og har identificeret/registreret sig, vil en automatisk udfyldt online formular blive vist til dem, der opsummerer prisen, gældende afgifter og, hvor det er relevant, forsendelsesomkostninger.

KUNDEN opfordres til at kontrollere indholdet af sin ordre (inklusive mængden, karakteristika og referencer for de bestilte PRODUKTER, faktureringsadressen, betalingsmidlet og prisen), før dens indhold valideres.

KUNDEN kan derefter gå videre til betaling af PRODUKTERNE ved at følge instruktionerne, der vises på SITE og give alle de nødvendige oplysninger til fakturering og LEVERING af PRODUKTERNE. Med hensyn til de PRODUKTER, som muligheder er tilgængelige for, vises disse specifikke referencer, når de rigtige muligheder er valgt. Afgivne ordrer skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt behandling af ordren.

KUNDEN skal også vælge den valgte leveringsmetode.

                  5.2.3. Kvittering for modtagelse

Når alle de ovenfor beskrevne trin er fuldført, vises en side på SITE for at bekræfte modtagelsen af KLIENTENS ordre. En kopi af kvitteringen for modtagelse af ordren sendes automatisk til KUNDEN pr. e-mail, forudsat at den e-mailadresse, der er meddelt via registreringsformularen, er korrekt .

SÆLGER sender ingen ordrebekræftelse pr. post eller fax.

                  5.2.4. Fakturering

Under bestillingsprocessen skal KUNDEN indtaste de nødvendige oplysninger til fakturering (tegnet (*) vil angive de obligatoriske felter, der skal udfyldes for at KUNDENS ordre kan behandles af SÆLGER).

KUNDEN skal især tydeligt angive alle oplysninger vedrørende LEVERINGEN, især den nøjagtige adresse på LEVERING, samt eventuel adgangskode til LEVERINGsadressen.

KUNDEN skal også angive det valgte betalingsmiddel.

Hverken den ordreformular, som KUNDEN opretter online, eller den bekræftelse af modtagelsen af ordren, som SÆLGER sender til KUNDEN via e-mail, udgør en faktura. Uanset hvilken ordre eller betalingsmetode, der anvendes, vil KUNDEN modtage den originale faktura ved LEVERING af PRODUKTERNE, inde i pakken.

         5.3. Dato for ordren

Datoen for ordren er den dato, hvor SÆLGER bekræfter modtagelsen af ordren online. Deadlines, der er angivet på SIDE, begynder ikke at løbe før denne dato.

         5.4. Pris

For alle PRODUKTER vil KUNDEN på SITE-priserne, der er vist i euro, finde alle afgifter inkluderet, samt de gældende leveringsomkostninger (afhængigt af pakkens vægt, ekskl. emballage og gaver, LEVERINGSadressen og fragtmanden eller den valgte måde af transportere).

Priserne inkluderer især merværdiafgift (moms) til den sats, der er gældende på bestillingsdatoen. Enhver ændring af den gældende sats kan påvirke prisen på PRODUKTERNE fra datoen for ikrafttrædelsen af den nye sats.

Den gældende momssats er udtrykt som en procentdel af værdien af det solgte PRODUKT.

Priserne på SÆLGERs leverandører kan ændres. Som følge heraf kan de angivne priser på SIDE ændre sig. De kan også ændres i tilfælde af særlige tilbud eller udsalg.

De angivne priser er gyldige, undtagen grov fejl. Den gældende pris er den, der er angivet på WEBSTEDET på den dato, hvor ordren afgives af KUNDEN.

         5.5. Tilgængelighed af PRODUKTER

Fagmanden forpligter sig til at levere PRODUKTET på den dato eller inden for den frist, der er angivet til KUNDEN, medmindre parterne har aftalt andet.

Utilgængeligheden af et PRODUKT er i princippet angivet på siden for det pågældende PRODUKT. KUNDER kan også blive informeret om genopbygning af et PRODUKT af SÆLGER.

Under alle omstændigheder, hvis utilgængeligheden ikke blev angivet på tidspunktet for ordren, forpligter SÆLGER sig til uden forsinkelse at informere KUNDEN, hvis PRODUKTET er utilgængeligt.

I tilfælde af at et PRODUKT er utilgængeligt, kan SÆLGER, og hvis parterne er enige, tilbyde et alternativt PRODUKT af tilsvarende kvalitet og pris, accepteret af KUNDEN.

Hvis KUNDEN beslutter sig for at annullere sin ordre for ikke-tilgængelige PRODUKTER, vil han få refunderet alle beløb, der er betalt for de utilgængelige PRODUKTER senest tredive (30) dage efter betaling.

ARTIKEL 6. FORTRYDELSESRET

Vilkårene for fortrydelsesretten er fastsat i "fortrydelsespolitikken", politikken tilgængelig i Bilag 1 heraf og tilgængelig nederst på hver side på SITE via et hypertekstlink.

ARTIKEL 7. BETALING

         7.1. Betalingsmidler

KUNDEN kan betale for sine PRODUKTER online på WEBSTEDet ved at bruge de midler, som SÆLGER tilbyder.

KUNDEN garanterer SÆLGER, at han har alle de nødvendige tilladelser til at bruge det valgte betalingsmiddel.

SÆLGER vil tage alle nødvendige forholdsregler for at garantere sikkerheden og fortroligheden af de data, der transmitteres online som en del af onlinebetalingen på SITE.

Det er i denne henseende specificeret, at alle betalingsoplysninger, der afgives på SITE, overføres til SITE's bank og ikke behandles på SITE.

         7.2. Betalingsdato

I tilfælde af en enkelt betaling med kreditkort vil KUNDENS konto blive debiteret, så snart ordren på PRODUKTER er afgivet på SIDE.

Ved delLEVERING vil det samlede beløb tidligst blive trukket fra KUNDENS konto ved afsendelse af første pakke. Hvis KUNDEN beslutter at annullere sin ordre for ikke-tilgængelige PRODUKTER, vil tilbagebetalingen ske i overensstemmelse med sidste afsnit af artikel 5.5 i disse Generelle Betingelser.

         7.3. Forsinket eller afvist betaling

Hvis banken nægter at debitere et kort eller andet betalingsmiddel, skal KUNDEN kontakte SÆLGERS Kundeservice for at betale for ordren med et andet gyldigt betalingsmiddel.

I tilfælde af, at det af en eller anden grund, modsigelse, afslag eller andet, viser sig umuligt at overføre pengestrømmen, som KLIENT skylder, vil ordren blive annulleret og salget afsluttet automatisk.

ARTIKEL 8. BEVIS OG ARKIVERING

Enhver kontrakt indgået med KUNDEN svarende til en ordre på et beløb på mere end 120 euro inklusive skat vil blive arkiveret af SÆLGER i en periode på ti (10) år i overensstemmelse med artikel L. 213-1 i forbrugerkodeksen.

SÆLGER accepterer at arkivere disse oplysninger for at overvåge transaktioner og fremstille en kopi af kontrakten på KLIENT's anmodning.

I tilfælde af en tvist vil SÆLGER have mulighed for at bevise, at dets elektroniske sporingssystem er pålideligt, og at det garanterer transaktionens integritet.

ARTIKEL 9. OVERDRAGELSE AF EJERSKAB

SÆLGER forbliver ejer af de leverede PRODUKTER, indtil deres fulde betaling af KUNDEN.

Ovenstående bestemmelser udelukker ikke, at risikoen for tab eller beskadigelse af PRODUKTER, der er omfattet af reservationen, overføres til KUNDEN på tidspunktet for modtagelse af denne eller af en tredjepart udpeget af ham, bortset fra transportøren. samt risikoen for skader, som de kan forårsage.

ARTIKEL 10. LEVERING

Metoderne til LEVERING af PRODUKTERNE er fastsat i "leveringspolitikken", der henvises til i Bilag 2 heraf og tilgængelig nederst på hver side på SITE via et hypertekstlink.

ARTIKEL 11. EMBALLAGE

PRODUKTERNE vil blive emballeret i overensstemmelse med de gældende transportstandarder for at garantere maksimal beskyttelse af PRODUKTERNE under LEVERING. KUNDER forpligter sig til at respektere de samme standarder, når de returnerer PRODUKTER under betingelserne angivet i Bilag 1 – Afbestillingspolitik.ARTIKEL 12. GARANTIER


Bortset fra de kommercielle garantier, som SÆLGER kunne tilbyde for visse PRODUKTER, nyder alle kunder af "lovlige" garantier for alle PRODUKTER, som er beskrevet nedenfor, i overensstemmelse med artikel L.111-1 i forbrugskoden

Afsnit 12.1. Overholdelsesgaranti

Artikel L. 217-4 i forbrugerkodeksen : “Sælger leverer varer, der er i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer på leveringstidspunktet. Han hæfter også for manglende overensstemmelse som følge af emballagen, monteringsvejledningen eller installationen, når denne er pålagt ham ved kontrakten eller er udført på hans ansvar”.

Artikel L.217-5 i forbrugerkodeksen : "Varen er i overensstemmelse med kontrakten: 1° Hvis den er egnet til den brug, der sædvanligvis forventes af en lignende vare, og i givet fald: - hvis den svarer til beskrivelsen givet af sælger og har de egenskaber, som denne er præsenteret for køberen i form af en prøve eller model; - hvis det har de egenskaber, som en køber med rette kan forvente i betragtning af de offentlige udtalelser fra sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, især i reklamer eller mærkning; 2° Eller hvis det har de karakteristika, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til enhver særlig brug, som køberen ønsker, meddelt sælger, og som denne har accepteret”.

SÆLGER er formentligt ansvarlig for overensstemmelsesfejl, der eksisterede på leveringstidspunktet, og overensstemmelsesfejl som følge af emballagen, monteringsvejledningen eller installationen, når dette er pålagt ham eller er udført på hans ansvar.

Handlingen som følge af den manglende overensstemmelse er foreskrevet af to (2) år fra leveringen af PRODUKTET (Artikel L.217-12 i forbrugerloven)

I tilfælde af manglende overensstemmelse kan KUNDEN efter eget valg anmode om udskiftning eller reparation af PRODUKTET. Men hvis omkostningerne ved KUNDENS valg åbenbart ikke står i rimeligt forhold til den anden mulige mulighed, givet produktets værdi eller defektens betydning, kan SÆLGER fortsætte med en tilbagebetaling uden at følge den mulighed, kunden har valgt.

I tilfælde af at udskiftning eller reparation er umulig, forpligter SÆLGER sig til at refundere prisen på PRODUKTET inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af det returnerede PRODUKT og mod at KUNDEN returnerer PRODUKTET til følgende adresse 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.

Endelig er KUNDEN fritaget for at fremlægge bevis for eksistensen af den manglende overensstemmelse af PRODUKTET i løbet af de fireogtyve (24) måneder efter leveringen af PRODUKTET undtagen for brugte varer, for hvilke denne periode er fastsat til seks ( 6 måneder. (Artikel L. 217-7 i forbrugerloven).

Det er specificeret, at denne juridiske garanti for overensstemmelse gælder uafhængigt af den kommercielle garanti, der er givet, hvor det er relevant, på PRODUKTERNE.

Afsnit 12.2. Garanti mod skjulte fejl

SÆLGER er bundet af garantien for skjulte defekter i det solgte PRODUKT, som gør det uegnet til det formål, det er beregnet til, eller som formindsker denne brug så meget, at KUNDEN ikke ville have erhvervet det, eller ikke ville have givet det end en mindre pris, hvis han havde kendt dem. (Artikel 1641 i Civil Code)

Denne garanti giver KUNDEN, der kan bevise eksistensen af en skjult defekt, mulighed for at vælge mellem tilbagebetaling af prisen på PRODUKTET, hvis det returneres, og tilbagebetaling af en del af dets pris, hvis PRODUKTET ikke returneres.

I tilfælde af at udskiftning eller reparation er umulig, forpligter SÆLGER sig til at refundere prisen på PRODUKTET inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af det returnerede PRODUKT og mod at KUNDEN returnerer PRODUKTET til følgende adresse 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES. Sagen som følge af redhiberende mangler skal anlægges af KUNDEN inden for to (2) år efter opdagelsen af defekten. (Punkt 1 i artikel 1648 i Civil Code)

ARTIKEL 13. ANSVAR

SÆLGERS ansvar kan under ingen omstændigheder påtages i tilfælde af manglende eller dårlig opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser, der kan henføres til KUNDEN, især ved indtastning af hans ordre.

SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig, eller anses for at have svigtet heri, for enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse, når årsagen til forsinkelsen eller manglende opfyldelse er knyttet til et tilfælde af force majeure som defineret i retspraksis. Franske domstole og tribunaler .

Det er også specificeret, at SÆLGER ikke kontrollerer de websteder, der er direkte eller indirekte linket til SIDE. Følgelig udelukker den ethvert ansvar for de oplysninger, der er offentliggjort deri. Links til tredjeparts websteder er kun til informationsformål, og der gives ingen garanti for deres indhold.

ARTIKEL 14. FORCE MAJEURE


SÆLGERS ansvar kan ikke implementeres, hvis den manglende opfyldelse eller forsinkelsen i udførelsen af en af dennes forpligtelser beskrevet i disse GCS skyldes et tilfælde af force majeure.

Der er force majeure i kontraktforhold, når en begivenhed uden for skyldnerens kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis virkninger ikke kan undgås ved passende foranstaltninger, forhindrer opfyldelsen af dens forpligtelse af debitor.

Hvis hindringen er midlertidig, suspenderes opfyldelsen af forpligtelsen, medmindre den deraf følgende forsinkelse berettiger til opsigelse af kontrakten. Hvis hindringen er endelig, opsiges kontrakten automatisk, og parterne frigøres fra deres forpligtelser i henhold til betingelserne i artikel 1351 og 1351-1 i civilloven.

Som sådan kan SÆLGERs ansvar ikke påtages særligt i tilfælde af et angreb fra computerhackere, utilgængelighed af materialer, forsyninger, reservedele, personligt eller andet udstyr, afbrydelse af elektroniske kommunikationsnetværk, samt ved evt. forekomsten af enhver omstændighed eller begivenhed uden for SÆLGERS kontrol, der indtræffer efter indgåelsen af GCS og forhindrer udførelsen under normale forhold.

Det er præciseret, at KUNDEN i en sådan situation ikke kan kræve betaling af nogen form for kompensation og ikke kan anlægge sag mod SÆLGER.

I tilfælde af forekomsten af en af de førnævnte begivenheder, vil SÆLGER bestræbe sig på at informere KUNDEN så hurtigt som muligt.

ARTIKEL 15. PERSONOPLYSNINGER

SÆLGER indsamler personlige data om sine KUNDER på SIDE, herunder gennem cookies. KUNDER kan deaktivere cookies ved at følge instruktionerne fra deres browser.

De data, der indsamles af SÆLGER, bruges til at behandle ordrer afgivet på SIDE, administrere KUNDENS konto, analysere bestillinger og, hvis KUNDEN udtrykkeligt har valgt denne mulighed, sende ham kommercielle efterforskningsbreve, nyhedsbreve, kampagnetilbud og/eller information om særlige salg, medmindre KUNDEN ikke længere ønsker at modtage sådan kommunikation fra SÆLGER.

KLIENTENS data holdes fortrolige af SÆLGER med henblik på kontrakten, dens udførelse og i overensstemmelse med loven.

KUNDER kan til enhver tid afmelde deres abonnement ved at gå ind på deres konto eller ved at klikke på hypertekstlinket til dette formål i bunden af hvert tilbud modtaget via e-mail.

Dataene kan kommunikeres, helt eller delvist, til SÆLGERs tjenesteudbydere, der er involveret i bestillingsprocessen. Til kommercielle formål kan SÆLGER overføre navne og kontaktoplysninger på sine KUNDER til sine forretningspartnere, forudsat at de udtrykkeligt har givet deres forudgående samtykke ved registrering på SIDE.

SÆLGER vil specifikt spørge KUNDER, om de ønsker, at deres personlige data skal videregives. KUNDER kan til enhver tid ændre mening ved at kontakte SÆLGER. SÆLGER kan også spørge sine KUNDER, om de ønsker at modtage kommercielle henvendelser fra sine partnere.

I overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af naturlige personer på med hensyn til behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne data, og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning kendt som GDPR), sikrer SÆLGER implementeringen af de berørte personers rettigheder.

Det mindes om, at KUNDEN, hvis personoplysninger behandles, nyder godt af retten til indsigt, berigtigelse, opdatering, portabilitet og sletning af oplysninger om ham i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 39 og 40 i den ændrede databeskyttelseslov og bestemmelserne. af artikel 15, 16 og 17 i den generelle europæiske forordning om beskyttelse af personer (GDPR).

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38 i den ændrede databeskyttelseslov og bestemmelserne i artikel 21 i GDPR, kan KUNDEN også af legitime grunde modsætte sig behandlingen af data vedrørende ham, uden grund og uden omkostninger.

KUNDEN kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til adressen: ivoire@ivoirechaussures.com eller ved at sende et brev til 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.

Det præciseres, at KUNDEN skal kunne bevise sin identitet, enten ved at scanne et identitetsdokument, eller ved at sende SÆLGER en fotokopi af sit identitetsdokument.
ARTIKEL 16. KLAGER

SÆLGER giver KUNDEN en "kundetelefonservice" på følgende nummer: 0787157068 (nummer uden tillæg). Enhver skriftlig klage fra KUNDEN skal sendes til følgende adresse: 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES.ARTIKEL 17. INTELLEKTUEL EJENDOM

Alle visuelle og lydelementer på SITE, inklusive den underliggende teknologi, der anvendes, er beskyttet af copyright, varemærke og/eller patentlovgivning.

Disse elementer er SÆLGERS eksklusive ejendom. Enhver person, der udgiver en hjemmeside og ønsker at oprette et direkte hypertekstlink til WEBSTEDet, skal anmode SÆLGEREN skriftligt om godkendelse.

Denne tilladelse fra SÆLGER vil i intet tilfælde blive givet endeligt. Dette link skal fjernes på anmodning fra SÆLGER. Hypertekstlinks til WEBSTEDet, der bruger teknikker såsom indramning eller indsættelse ved hjælp af hypertekstlinks (in-line-linking), er strengt forbudt.

Enhver gengivelse eller gengivelse, hel eller delvis, af SITE og dets indhold, på nogen måde, uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra SÆLGER, er forbudt og vil udgøre en krænkelse, der kan straffes i henhold til artikel L.335-2 og følgende. og artikler L.713-1 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret.

Accept af disse T&C'er indebærer, at KLIENTEN anerkender SÆLGERs intellektuelle ejendomsrettigheder og en forpligtelse til at respektere dem.

ARTIKEL 18. GYLDIGHEDEN AF DE GENERELLE BETINGELSER

Enhver ændring af gældende lovgivning eller regler, eller enhver afgørelse fra en kompetent domstol, der ugyldiggør en eller flere klausuler i disse generelle betingelser, kan ikke påvirke gyldigheden af disse generelle betingelser. En sådan ændring eller beslutning bemyndiger på ingen måde KUNDER til at se bort fra disse generelle betingelser.

Alle betingelser, der ikke udtrykkeligt er behandlet heri, skal reguleres i overensstemmelse med brugen af detailsektoren for enkeltpersoner, for virksomheder, hvis hovedkontor er beliggende i Frankrig.Artikel 19. ÆNDRING AF DE ALMINDELIGE BETINGELSER

Disse generelle betingelser gælder for alle køb foretaget online på WEBSTEDet, så længe WEBSTEDET er tilgængeligt online.

De Generelle Betingelser er præcist daterede og kan til enhver tid ændres og opdateres af SÆLGER. De gældende generelle betingelser er dem, der er gældende på tidspunktet for bestillingen.

Ændringer i vilkårene og betingelserne gælder ikke for allerede købte PRODUKTER.Artikel 20. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV

DISSE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER SAMT RELATIONERNE MELLEM KUNDEN OG SÆLGER ER REGLERET AF FRANSK LOV

I TILFÆLDE AF TVISTER, VIL KUN DE FRANSKE DOMSTE HAVE KOMPETENT JURISDIKTION.

Men forud for enhver appel til voldgifts- eller statsdommeren, opfordres kunden til at kontakte SÆLGERs klageafdeling.

Hvis der ikke opnås enighed, eller hvis KUNDEN begrunder på forhånd at have forsøgt at løse sin tvist direkte med SÆLGER ved en skriftlig klage, vil der derefter blive foreslået en valgfri mæglingsprocedure, udført i en ånd af loyalitet og god tro for at nå en mindelig aftale, når der opstår en tvist vedrørende denne kontrakt, herunder dens gyldighed.

For at igangsætte denne formidling kan KUNDEN kontakte SÆLGERs formidler: , hvis kontaktoplysninger er: og som kan indtastes via dette link: .

Den part, der ønsker at gennemføre mæglingsprocessen, skal først informere den anden part ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, med angivelse af konfliktens elementer.

Mediation er ikke obligatorisk, KUNDEN eller SÆLGER kan til enhver tid trække sig fra processen.

I TILFÆLDE, AT MIDLING FEJLLER ELLER IKKE ER FORUTSÆTET, VIL Tvisten, SOM KAN GIVE OPSTAND TIL MIGLING, BLI OVERLAGT TIL DEN KOMPETENTE JURISDIKTION NÆVNTE OVEN.BILAG 1

FORTRYDELSESPOLITIK

Princippet om tilbagetrækning

KUNDEN har i princippet ret til at fortryde ved at returnere eller returnere PRODUKTET til SÆLGER.

Til dette formål skal PRODUKTET returneres eller returneres uden unødig forsinkelse og senest inden fjorten (14) dage efter meddelelsen om sin beslutning om at fortryde, medmindre SÆLGER tilbyder selv at inddrive PRODUKTET.

Fortrydelsesfrist

I overensstemmelse med artikel L.221-18 i forbrugerkodeksen udløber fortrydelsesfristen fjorten (14) dage efter den dag, hvor KUNDEN, eller en anden tredjepart end transportøren og udpeget af KUNDEN, tager fysisk besiddelse af PRODUKT.

I tilfælde af at KUNDEN har bestilt flere PRODUKTER via en enkelt ordre, der giver anledning til flere LEVERINGER (eller i tilfælde af en ordre på et enkelt PRODUKT leveret i flere partier), udløber fortrydelsesfristen fjorten (14) dage efter dagen hvor KUNDEN eller en anden tredjepart end transportøren og udpeget af KUNDEN, tager fysisk besiddelse af det sidst leverede PRODUKT.

Hvis KUNDENS ordre vedrører flere PRODUKTER, og hvis disse PRODUKTER leveres separat, udløber fortrydelsesfristen fjorten (14) dage efter den dag, hvor KUNDEN, eller en anden tredjepart end fragtføreren og udpeget af KUNDEN, tager fysisk besiddelse af det sidste PRODUKT.

Meddelelse om fortrydelsesret

For at udøve sin fortrydelsesret og i overensstemmelse med artikel L.221-21 i forbrugerlovgivningen skal KUNDEN meddele sin beslutning om at fortryde ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. brev sendt med post, fax eller e-mail ) til: 5 rue Alain Fournier 18000 BOURGES eller ivoire@ivoirechaussures.com.

Han kan også bruge formularen nedenfor:

FORTRYDELSESFORMULAR
Til opmærksomhed fra: GEOSEB

SÆLGERs telefonnummer: 0787157068
SÆLGERs faxnummer:
E-mailadresse på SÆLGER*:

Jeg giver dig hermed besked om min tilbagetrækning fra kontrakten vedrørende salget af PRODUKTET nedenfor:

PRODUKT reference
Faktura nummer:
Købsordrenummer:
- Bestilt den [________________]/modtaget den [________________]
- Benyttede betalingsmidler:
- Navn på KLIENT og, hvis relevant, modtageren af ordren:
- KUNDEadresse:
- Leveringsadresse :

- KUNDENS underskrift (undtagen i tilfælde af transmission via e-mail)

-Dato


For at fortrydelsesfristen skal overholdes, skal KUNDEN sende sin meddelelse vedrørende udøvelsen af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Virkninger af tilbagetrækning

I tilfælde af fortrydelse fra KUNDEN, forpligter SÆLGER sig til at tilbagebetale alle de indbetalte beløb, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, der i givet fald opstår som følge af KUNDENS valg af en anden leveringsmetode end den standardleveringsmetode, der tilbydes af KUNDEN SÆLGER) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage fra den dag, hvor SÆLGER modtager det returnerede PRODUKT.(Artikel L.221-24 i forbrugerloven).

SÆLGER vil foretage tilbagebetalingen ved hjælp af samme betalingsmiddel som KLIENT, der blev brugt til den oprindelige transaktion, medmindre KUNDEN udtrykkeligt accepterer en anden måde, under alle omstændigheder vil denne refusion ikke medføre omkostninger for kunden.

SÆLGER er ikke forpligtet til at tilbagebetale meromkostningerne, hvis KUNDEN udtrykkeligt har valgt en dyrere leveringsmetode end den standardleveringsmetode, som SÆLGER tilbyder.

SÆLGER kan udsætte tilbagebetalingen indtil modtagelse af varerne eller indtil KUNDEN har fremlagt bevis for afsendelse af varerne, datoen bibeholdt at være den første af disse kendsgerninger.

Returbetingelser

KUNDEN skal uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage efter meddelelsen om sin beslutning om at fortryde denne kontrakt returnere ejendommen til: Ivoire 4 rue Royale 74000 ANNECY.

Denne frist anses for at være overholdt, hvis KUNDEN returnerer varerne inden udløbet af den fjorten (14) dages periode.

Returgebyrer

KUNDEN skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

I tilfælde af at PRODUKTETs vægt forhindrer KUNDEN i at returnere dette PRODUKT med posten, skal KUNDEN afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Tilstand af den returnerede vare

PRODUKTET skal returneres i henhold til SÆLGERS anvisninger og indeholde især alt det leverede tilbehør, PRODUKTET skal opbevares korrekt i original æske. Produktets æske skal være beskyttet af plastfolie eller papemballage, så den originale æske ikke beskadiges med et fradrag på 10€ på tilbagebetalingen.

KUNDENS ansvar er kun engageret med hensyn til værdiforringelse af ejendommen som følge af andre manipulationer end dem, der er nødvendige for at fastslå arten, karakteristika og korrekt funktion af dette PRODUKT. Med andre ord har KUNDEN mulighed for at teste PRODUKTET, men hans ansvar kan blive inddraget, hvis han udfører andre manipulationer end dem, der er nødvendige.

Udelukkelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er udelukket i følgende tilfælde:

- Levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked
- Levering af varer fremstillet i henhold til KUNDENS specifikationer eller tydeligt personliggjort
- Levering af varer, der kan forringes eller udløbe hurtigt
- Levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller software, der er blevet lukket efter levering
- Avis, tidsskrift, magasin (undtagen abonnementskontrakt)
- Tilvejebringelse af indkvarteringsydelser andet end til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, catering eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis tilbuddet indeholder en bestemt dato eller periode for udførelse
- Levering af varer, som i sagens natur er uadskilleligt blandet med andre varer
- Leverancer af forseglede varer, der ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som er blevet lukket af KUNDEN efter LEVERING
- levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for indgåelsen af salgskontrakten, hvis levering først kan ske efter 30 dage, og hvis reelle værdi afhænger af udsving på markedet uden for SÆLGERS kontrol
- Levering af digitalt indhold, der ikke er leveret dematerialiseret, hvis udførelsen er påbegyndt med udtrykkelig forudgående samtykke fra forbrugeren, som også har erkendt, at han dermed mister sin fortrydelsesret
- kontrakter indgået på en offentlig auktionBILAG 2

LEVERINGSPOLITIK

Leveringszone

De tilbudte PRODUKTER kan kun leveres til følgende lande:
- Metropolitan Frankrig
- Andorra
- Monaco
- Belgien
- Luxembourg
- Tyskland
- schweizisk

Det er umuligt at afgive en bestilling på en leveringsadresse uden for disse LANDE.

PRODUKTERNE sendes til den/de leveringsadresse(r), som KUNDEN har angivet under bestillingsprocessen.

Leveringstid

Fristerne for udarbejdelse af en ordre og derefter oprettelse af faktura, før afsendelse af PRODUKTER på lager er nævnt på SIDE. Disse frister inkluderer ikke weekender eller helligdage.
FOR ALLE BESTILLINGER, DER INDEHOLDER FLERE VARER:
I tilfælde af at der bestilles flere varer kan der være en yderligere forsinkelse, vi skal samle alle de varer som er i forskellige butikker i Frankrig for at kunne sende varerne til dig i en enkelt pakke.

En elektronisk besked vil automatisk blive sendt til KUNDEN, når PRODUKTERNE afsendes, forudsat at den elektroniske adresse, der fremgår af tilmeldingsformularen, er korrekt.

Leveringstider og omkostninger

Under bestillingsprocessen angiver SÆLGER KUNDEN de mulige leveringstider og formler for de købte PRODUKTER.

Forsendelsesomkostninger beregnes ud fra leveringsmetode og LAND.
ADVARSEL, for leveringer i Schweiz kan der pålægges toldgebyrer.
Colissimo sporet mod signatur:
- Metropolitan France € 10,00
- Andorra 10,00€
- Monaco €10,00
- Belgien €10,00
- Luxembourg €10,00
- Tyskland 10,00€
- Schweiz 10,00€
Chronopost:
- Metropolitan France €13,00
- Andorra 13,00€
- Monaco €13,00
- Belgien 13,00€
- Luxembourg €13,00
- Tyskland 13,00€
- Schweiz 15,00€
- Storbritannien 25,00€
Chronopost relæpunkt:
- Metropolitan France €6,00
Størrelsen af disse omkostninger skal betales af KUNDEN ud over prisen på de købte PRODUKTER.
Oplysninger om leveringstider og omkostninger er detaljeret på SIDE.

I mangel af nogen indikation eller aftale om leveringsdato, skal SÆLGER levere PRODUKTET uden unødig forsinkelse og senest tredive (30) dage efter indgåelsen af kontrakten. (Artikel L.216-1 i forbrugerloven).

Leveringsbetingelser

Pakken udleveres til KUNDEN mod underskrift og mod fremvisning af identitetsdokument.

I tilfælde af udeblivelse vil der blive efterladt en transitseddel til KUNDEN, så han kan afhente sin pakke på sit posthus.

LEVERING problemer

KUNDEN informeres om den fastsatte leveringsdato, når han vælger transportør, ved afslutningen af online bestillingsproceduren, før ordren bekræftes.

Det er specificeret, at leveringer vil ske inden for maksimalt tredive (30) dage. I modsat fald skal KUNDEN give SÆLGER besked om at levere inden for rimelig tid og i tilfælde af manglende levering inden for denne tid kan han hæve kontrakten.

SÆLGER vil, uden unødig forsinkelse fra modtagelsen af opsigelsesbrevet, tilbagebetale til KUNDEN det samlede beløb, der er betalt for PRODUKTER, skatter og leveringsomkostninger inkluderet, ved hjælp af den samme betalingsmetode, som KUNDEN benytter til at købe produkter.

SÆLGER er ansvarlig indtil levering af PRODUKTET til KUNDEN. Det mindes om, at KUNDEN har en frist på tre (3) dage til at underrette fragtføreren om enhver skade eller delvist tab, der er observeret under levering.
I tilfælde af returnering af en uafhentet pakke eller en afvist pakke, refunderer SÆLGER ikke forsendelsesomkostningerne til KUNDEN.